top of page

ALEX ALEXOVA

TIMELINES

 

Model

TEODORA LAZAROVA

Photographer

Alex Alexova  

Instagram @alexalexova 

 

Stylist

Vanya Yakimova 

Instagram @missmestore

Model

Teodora Lazarova

@teila_teila

@ivetfashion 

 

 

 

 

bottom of page