top of page

SACHA VATKOVIC

MOTHER NATURE

 

Model

 Otilia Blasko

Photographer

Sacha Vatkovic

instagram @sacha_vatkovic

 

Model

Otilia Blasko at city-models 

instagram @otilia_blasko/

 

 

Makeup & Hair

Yvette Faipoux at B-agency 

instagram @yvetteyvette2/

 

 

 

 

 

bottom of page