top of page

Designer

ZUOYU SHI​

by 

Xiaoyang Jin

COLOR OF MUSLIN

 

Photographer

Xiaoyang Jin

Instagram: @xiaoyangjin

 

Fashion designer

Zuoyu Shi

Instagram: @shizuoyu

 

Model

Yun Bai

Instagram: @bywhitecloud

 

Make up

Jiayi Ge 

Instagram: @NANA7__

 

Wardrobe Assistant

Yun Xie

Instagram: @YUNXIEHAHAHAHA

 

Jennifer Dening Lee

Instagram: @JEN.NYLEE

 

Production Assistant 

Hua Bai

 @baihuaphoto

 

Qiayi Hu 

Instagram: @chantal_hhFOLLOWING

 

 

Qingshan Wang

Instagram: @QINGSHANWANG

 

 

bottom of page