top of page

SHIORI AKIBA

SAINT SEIRA

 

Model

Seira Hiramatsu

Photographer

Shiori Akiba

instagram @shiori_akiba

Stylist

Salina Hayashi

instagram @salina.hayashi

 

Model

Seira Hiramatsu

instagram @am_see_

Make-up

Chihiro Yamada

instagram @chi_i1026

Hair 

Masayuki Yuasa

instagram @y.masa0711

 

 

 

 

bottom of page